Neuropediatrie

Een neurobiologische ontwikkelingsstoornis komt vaak al op zeer jonge leeftijd aan het licht. Gedurende het gehele leven zullen consequenties van deze stoornis aanwezig zijn. Een osteopaat is geen wonderdokter en kan dus de oorzaken, gelegen in het centrale zenuwstelsel niet wegnemen. Wel kan osteopathie, meestal in aanvulling op de dagelijkse speciale zorg die uw kind ontvangt, vaak een flinke bijdrage leveren aan een significant verbeterde levenskwaliteit voor kind en omgeving.

  • Motorische stoornissen: Het is heel belangrijk om zo jong mogelijk te beginnen met behandelen. Bij motorische beperkingen kan er namelijk heel veel mobiliteit in de gewrichten banden spieren en andere weefsels behouden (en gewonnen) worden. Dit zorgt er dan weer voor dat het skelet zich naar een zo normaal mogelijke morfologie ontwikkelt. Daarnaast kan gewerkt worden aan de verbetering van slaap/slik/zuig of kauwproblemen, sensorische en spraakproblemen, spijsverteringsproblemen, overmatig huilen, (bloed)circulatie en evenwichtsproblemen. En bij meisjes vanaf een bepaalde leeftijd heftige menstruatiepijnen.
  • Bij autisme spectrumstoornissen, Communicatie stoornissen en Verstandelijke beperkingen kan gericht gewerkt worden aan: verlaagde spierspanningen (hypotonie), stereotype gedrag, slecht evenwicht, verbetering van postuur en motoriek, orgaan en spijsverteringsklachten, zintuiglijke problemen, hyperactiviteit, concentratieproblemen. Vaak worden erg driftige of snel geïrriteerde kinderen na een aantal behandelingen minder snel boos of geïrriteerd.

Voor een doeltreffende aanpak zijn een aantal zaken zijn van belang: In eerste instantie is het van belang dat de osteopaat goed geïnformeerd is over de medische diagnostiek, het medisch dossier en de huidige zorg die het kind ontvangt. Daarnaast is het van belang dat er een goed beeld overhandigd kan worden wat de ontwikkelingen van het kind zijn (progressie/regressie). Ook zullen kind en begeleider moeten beseffen dat het om een behandeltraject gaat. Een enkele behandeling kan weliswaar af en toe al veel verbetering geven maar omdat de oorzaak van ontwikkelingsstoornissen in het brein zit, zal de oorzaak nooit ‘weggenomen’ kunnen worden en heeft uw kind vooral baat bij regelmatige behandelingen. Dit kan bij communicatie stoornissen, autisme spectrumstoornissen en verstandelijke beperkingen variëren van een behandeling per trimester tot een behandeling per 3 weken. Bij motorische stoornissen met veel spasticiteit zal een de eerste maanden een frequentie van elke twee weken worden aangeraden. Later kan deze frequentie vaak naar beneden. Omdat eigenlijk altijd een traject van behandelingen wordt gestart is er een speciaal tarief beschikbaar voor alle vormen van neuropediatrische behandelingen (zie tarieflijst).

Ter vermelding: er zal altijd aan u gevraagd worden of u mee wenst te werken aan wetenschappelijk onderzoek teneinde de efficiëntie in kaart te brengen bij een grote groep patiënten. U bent uiteraard niet verplicht hieraan mee te werken. Vanwege mijn thesis (link hieronder), doorlopend onderzoek in dit werkgebied en samenwerking met 1 van ’s werelds meest vooraanstaande osteopaten op het gebied van neuropediatrie heb ik unieke ervaring en kennis over osteopathie bij kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen verzameld. 

Link thesis (nog toevoegen)